reklamacje i zwroty

Klient ma prawo do złożenia reklamacji zgodnie z zasadami zawartymi w karcie gwarancyjnej oraz zgodnie z Regulaminem. (po podświetleniu Regulaminu, pojawia się w nowym oknie. Można tak zrobić?)

Klient zobowiązany jest:

  1. a) uzupełnić Formularz reklamacyjny
  2. b) dołączyć dokument (oryginał lub kopia) potwierdzający zakup produktu
  3. c) dołączyć kartę gwarancyjną wypełnioną przez sprzedawcę (dotyczy produktów objętych gwarancją)

 

wzór: FORMULARZ REKLAMACYJNY(po podświetleniu formularza, pojawia się w nowym oknie. Można tak zrobić?)

 

 

ZWROTY

 

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z Regulaminem. (po podświetleniu Regulaminu, pojawia się w nowym oknie. Można tak zrobić?)

 

Klient zwracając produkt zobowiązany jest:

  1. dołączyć oryginalny dokument potwierdzający zakup produktu;
  2. zapakować produkt w oryginalne opakowanie lub inne, chroniące przesłany towar przed jego uszkodzeniem;
  3. uzupełnić FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY dołączony do towaru w przesyłce bądź inne pismo, zawierające wszystkie niezbędne dane potrzebne do weryfikacji i przyjęcia zwracanego towaru (patrz: Formularz odstąpienia od umowy);
  4. dołączyć kartę gwarancyjną wypełnioną przez sprzedawcę (dotyczy produktów objętych gwarancją).

 

wzór: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY(po podświetleniu formularza, pojawia się w nowym oknie. Można tak zrobić?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza , z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać: 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

                                                                                                Huntingpol Katarzyna Szymańska
                                                                                                ul. Wierzbowa 5/39, 61-853 Poznań,

                                                                                                adres e-mail: huntingpol.sklep@op.pl

 

 

– Ja ……………………………………………………………….

 niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

1. ……………………………………………………………………………………….. za kwotę: …………………PLN

2. ……………………………………………………………………………………….. za kwotę: …………………PLN

3. …………………………………………………………………………………………za kwotę: …………..…….PLN

Łączna kwota do zwrotu: ……………………..PLN

– Data dostarczenia towaru…………………………………………………………….r. 

– Imię i nazwisko Konsumenta(ów)………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta(ów)…………………………………………………………………………………………………..

– Bank Konsumenta na który ma zostać zwrócona kwota………………………………………….

– Nr konta, do zwrotu:

 

……………………………………..
czytelny Podpis Konsumenta

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Wzór formularza , z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać: 

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

                                                                                                Huntingpol Katarzyna Szymańska
                                                                                                ul. Wierzbowa 5/39, 61-853 Poznań,

                                                                                                adres e-mail: huntingpol.sklep@op.pl

 

Miejscowość, data ………………………………………………, dn………………… 20…. r.

Imię i Nazwisko:………………………………………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….

tel. …………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr rachunku bankowego……………………………………………………………………………………………….

 

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia towaru: ………………………………………………………………………………………………….

Nazwa towaru:…………………………………………………………………………………………………………..

Nr paragonu/faktury……………………………………………………………………………………………………. Nr karty gwarancyjnej …………………………………………………………………………………………………

 Ogólna wartość towaru ………………………… zł

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kiedy wady zostały stwierdzone:…………………………………………………………………………………..

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO*:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

(* wybór zakreślić krzyżykiem)

 

………………………………………………….

 (czytelny podpis reklamującego)